Projekty zrealizowane

 


DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

„Wdrożenie systemu B2B w firmie Kontri w celu automatyzacji procesu zamówień”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Okres realizacji: od 01/07/2013 do 28/02/2014

Realizowany projekt ma na celu wdrożenie systemu B2B, który zostanie zintegrowany z istniejącą już w firmie Kontri platformą. System ten przyczyni się do pełnego zautomatyzowania procesu zamówień składanych przez partnerów spółki.

Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


ważne strony:

  • Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
  • Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej -Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego : www.pfrr.pl
  • Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.p

 

 ___

“Platforma B2B. kontri.pl - optymalizacja powiązań biznesowych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Kontri Sp. z o.o. zrealizowała projekt polegający na wdrożeniu elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Kontri Sp. z o.o. a partnerami. W wyniku projektu Kontri Sp. z o.o. podniosła swoją konkurencyjność na rynku krajowym oraz międzynarodowym poprzez wprowadzanie elektronicznych usług B2B.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Sprawdź specjalną ofertę SALE

oszczędź na zakupach nawet do 74%